Nyheder i 2011 Nyheds Arkiv
21/11-2011

Fredag d. 2 December 2011 kl 13 afholdes der demonstration i København mod hundeloven, for bedre dyrevelfærd og Zacki sagen. Demonstrationen starter på Polititorvet Rigspolitiet & vidre til Christiansborg Foreningen Fair Dog støtter denne demonstration og vil selvfølgelig deltage.

Vores 4 benede loyale og kærlige venner har ikke en stemme - MEN DET HAR VI ! Vi håber på et stort fremmøde.

For yderligere information se denne side på Facebook.

10/11-2011

Principiel dom i bidsag - læs her.

07/11-2011

Fair Dog og Alpha Hundeadfærdscenter afholder foredrag onsdag d. 18 Januar 2012 i Sorø, omkring om adfærd, genetik og miljø, samt kamphundens historie og hvad er en kamphund. Læs mere her.

02/11-2011

Ny pressemeddelelse fra Fair Dog - Advarsel til hundeejerne i Danmark. Se pressemeddelelsen her.

31/10-2011

Fair Dog har fået nyt telefon nummer som er 60194312.
Telefontid er alle hverdage mellem kl. 16 og 18, samt Tirsdage og Torsdage mellem kl. 14 og 15.

03/10-2011

Foreningen Fair Dog's formand Charlotte Andersson er blevet nomineret til årets dyreven.

Du kan se mere og stemme på hende her.

24/09-2011

Fair Dog har lavet endnu en "film" - STOP THE JUDGEMENT

Se filmen her.

16/09-2011

Foreningen Fair Dog er kommet med en ny pressemeddelse og ønsker tillykke med valget også til de politikere som er blevet valgt ind i Folketinget. Vi håber, at I husker de løfter som I har afgivet før valget.

Læs pressemeddelelsen her.

14/09-2011

Den Svenske Terrier klub har skrevet en artikel - Fel ute i Danmark, i artiklen henvises til Fair Dogs undersøgelse og Fair Dogs planche.

Læs artiklen her.

02/09-2011

Foreningen har nu lavet en "film" omkring forbuddet i Danmark.

Se filmen her.

01/09-2011

Foreningen Fair Dog deltager i denne weekend d. 3 o& 4 September på Store Hestedag i Roskilde, du kan finde os på stand nr 209.

Besøg hjemmesiden her.

01/09-2011

Regnskabet for Fair Dog's Skrabelodder afholdt på sommerens markeder

Se regnskabet her.

19/08-2011

§ 20-spørgsmål S 2035 Om afskaffelse af raceforbuddet på bestemte hunderacer.

Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren overveje at afskaffe raceforbuddet på bestemte hunderacer i Danmark, da hundelovens øvrige bestemmelser giver myndighederne mulighed for at gribe ind mod alle hunde, uanset race, der forårsager bidskader på andre dyr eller på mennesker?

Skriftlig begrundelse:
Efter offentliggørelsen af Fair Dogs undersøgelse af rapporterede hundebid før og efter hundeloven trådte i kraft, fremstår størstedelen af bidskader som forårsaget af andre hunderacer eller blandinger end de hunderacer, der fremgår af forbudslisten. Hundeudvalget fremførte ved afgivelsen af betænkningen, at der ikke kunne føres saglige grunde for at forbyde visse hunderacer frem for andre. Fair Dogs undersøgelse bekræfter dette.

Se Spørgsmålet her.

§ 20-spørgsmål S 2036 Om afskaffelse af raceforbuddet på bestemte hunderacer.

Spørgsmålets ordlyd:
Finder ministeren anledning til at fjerne forbuddet mod 13 hunderacer, da racerne på listen er udvalgt uden sagligt grundlag, og vil ministeren foranstalte undersøgelser, der kan klarlægge nye tiltag, der vil have en reel effekt, og som vil kunne reducere antallet af bidskader i Danmark?

Skriftlig begrundelse:
På baggrund af Fair Dogs undersøgelse af hundebid før og efter den reviderede hundelov trådte i kraft, kan det konstateres, at efter lovens ikraftræden er mængden af hundebid steget kraftigt samt at borgernes anmeldelser til politiet om hundeforhold ligeledes er steget kraftigt. Ifølge Fair Dogs undersøgelse er et forbud mod 13 hunderacer, som ikke er repræsenteret i 96 pct. af alle bidskader med hunde, og som har påført borgere urimelige og tilfældige forhold, uden sagligt grundlag. Samtidigt fremføres det i undersøgelsen fra en lang række danske og udenlandske anerkendte eksperter, at der ingen sammenhæng er mellem hunderace og aggressivitet, hvilket ligeledes blev påpeget i Hundeudvalgets egen betænkning.

Se Spørgsmålet her.

§ 20-spørgsmål S 2037 Om stigning i antallet af bidskader.

Spørgsmålets ordlyd:
Mener ministeren, at der er rimelighed i hundelovens faktiske effekt på borgerne, når antallet af bidskader er steget markant efter indførelsen af et raceforbud?

Skriftlig begrundelse:
Efter indførelse af forbuddet mod 13 navngivne hunderacer eller blandinger heraf har kommuner, sociale myndigheder, boligselskaber med flere indført egne bestemmelser og sanktioner baseret på »kamphunde«-begrebet og de 13 hunderacer, der er forbudt ifølge loven, samt i visse tilfælde forbudt op til 63 navngive hunderacer og blandinger heraf. Efterfølgende er borgere blevet udelukket fra kommunale arealer, udelukket fra at opnå plejetilladelser, udelukket fra at leje boliger og udelukket fra at opnå samkvemsret med egne børn. Lovens forbudsliste har endvidere givet anledning til, at mange borgere med lovlige hunde er blevet chikaneret uden grund og er eksempelvis blevet udelukket fra kommunale arealer, udelukket fra hundetræningspladser og blevet udelukket som lejere i almennyttige boligselskaber.

Se Spørgsmålet her.

01/08-2011

Vinderne i EKSTRA CHANCEN er nummer 99 og 559 har du vundet så skriv til foreningen kontakt@fairdog.dk så bliver du kontaktet af foreningen. TILLYKKE til vinderne og tak for støtten.

24/07-2011

Foreningen Fair Dog tilbyder nu juridisk rådgivning for medlemmer på mail adressen raadgivning@fairdog.dk ved juridisk rådgiver Xenia Zingenberg.

15/07-2011

Foreningen Fair Dog har gennemført en undersøgelse omkring hundebid 1 år før og 1 år efter lovens ikraftræden.
I undersøgelsen indgår 464 hundebid baseret på Fair Dogs indsamlede information om hændelser gennem kontakt til dyrlæger, politirapporter, internettet samt ved hundeejernes egne beretninger.

Undersøgelsen er ikke en statistik, men en undersøgelse, baseret på indsamling af fakta.

Undersøgelsen er sendt til relevante politikere, samt medier.

Du kan finde undersøgelsen her.

13/06-2011

England, Skotland og Ireland er godt på vej til afskaffelse af deres race forbud også kaldet the dangerous dog act 1991. Forslaget et nu godkendt til at komme videre i Englands lovsystem.

Læs mere her og her.

12/06-2011

Foreningen Fair Dog er kommet med en ny pressemeddelse.

Se pressemeddelelsen her.

01/06-2011

Foreningen Fair Dog har lavet en undersøgelse omkring 421 sager af hundebid i Danmark FØR og EFTER hundeloven trådte i kraft. Undersøgelsen er baseret på sager fra dyrlæger, politirapporter, internettet og hundeejer beretninger. Det er således IKKE en statistik, men en undersøgelse af omfanget af bid-episoder forårsaget af hunde i Danmark 1 år før og 11 måneder efter at hundeloven trådte i kraft. Grunden til at det er blevet 11 fulde måneder efter lovgivninger, er at vi allerede nu kan se en stigende tendens i hunde-bid, mange med fatal udgang,og derfor har vi vurderet at det var vigtig at få undersøgelsen ud nu.

  Undersøgelsen er sendt til relevante politikere, samt medier.

Du kan finde undersøgelsen her.

** Vi gør opmærksom på at undersøgelsen ikke må bruges, uden tilladelse fra Foreningen Fair Dog**

01/06-2011

Foreningen Fair Dog deltager på Roskilde Dyreskue, 3-4-5 Juni og er at finde på stand nr 343. Samt på Alle Danmarks Dyr eventen Lørdag d 4 Juni. Foreningen afholder i den forbindelse et skrabespil med store præmier. Der er 3 chancer for gevinst - 2 straks gevinster og en ekstra chance. Gevinst numrene til ekstra chancen trækkes 1 August 2011, og vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

17/05-2011

Foreningen Fair Dog retter en skarp kritik af Dansk Folkepartis fejlagtige påstande og misbrug af begrebet "kamphund".

Se pressemeddelelsen her.

12/05-2011

Roskilde Dyreskue 3-4-5 Juni 2011 Foreningen Fair Dog deltager i år på Roskilde Dyreskue, i den forbindelse kommer vi til at mangle frivillige da vi gerne vil være flere repræsenteret på skuet da det er en stor plads, og vi gerne vil nå ud til så mange som muligt. Så har du lyst til at tilbringe et par dage eller bare en dag sammen med Fair Dog, så skriv endelig til os kontakt@fairdog.dk så hurtigt som muligt.

Vi deltager også i Alle Danmarks Dyr eventen for bedre dyrevelfærd på Vesterbros Torv Lørdag d. 4 Juni 2011 fra klokken 13 til 17 – og også I den forbindelse kommer vi til at mangle en enkelt eller 2 frivillig, så har du lyst til at hjælpe så skriv så hurtigt som muligt.

26/04-2011

At kalde hunde for "kamphunde" - Med hvilket belæg kalder folk/myndigheder hunde for "kamphund" ? At eje en "kamphund" er en overtrædelse af loven, så med mindre at man med 100% sikkerhed ved at hunden er opdrættet, trænet/mishandlet og brugt til hundekampe, så beskylder man hundeejere for at have overtrådt hele 2 paragraffer, nemlig §6d i lov om hunde, samt dyreværnslovens §1.
Derfor har Foreningen Fair Dog skrevet en venlig henstilling i et åbent brev til landets politikredse.

Læs brevet her.

06/04-2011

Ny ambassadør for Foreningen Fair Dog.
Vi siger velkommen til Dyrlæge Ole B. Jensen fra Gærum Dyreklinik som idag har takket ja til at være ambassadør for foreningen Fair Dog, det glæder os oprigtigt, og vi glæder os til det fremtidige arbejde. Ole brænder for hundene ligesom vi gør, og ønsker fair og ligeværdige vilkår i alle sammenhæng. Ole B Jensen er uddannet ved Den kongelige Veterinær og landbohøjskole 1987, og indehaver af Gærum Dyreklinik siden 1989.

05/04-2011

Vi har idag modtaget 2000 stk trykte foldere som PrinfoHobro A/S har sponsoreret til foreningen Fair Dog. Vi takker mange gange af hele vores hjerte for de flotte foldere som vi nu kan dele ud.

04/04-2011

Fair Dog deltager i Vild med dyr messen - Danka har været så søde at dele deres stand med os, så vi vil stå sammen med Danka Lørdag og Søndag.

Læs om messen her.
Læs om Danka her.

02/04-2011

Nu kan du købe Fair Dog T-shirts i størrelserne S, M, L, XL og XXL.

Støt os her.

28/03-2011

De Norske politikere viser vilje til at tage deres raceforbud op til revision.

At loven rammer uretfærdigt er politikerne i Norge enige om.
Norsk Kennel Klub udtaler - Vi er glade for at politikerne vil se nærmere på loven og foreslår en lovændring således at der er sammenhæng mellem lovovertrædelse og straf - Hundeloven er forholdsvis ny, og der er ikke tradition for at ændre lovene så hurtigt, men her ser vi der er vilje til en ændring da de Norske politikere oplever den samme uretfærdighed som vi gør.

Den Norske hundelov blev til på samme grundlag som den Danske, nemlig uden statistisk materiale som kunne underbygge deres stramning, og alle eksperter var imod.

Det Norske raceforbud har ligesom i så mange andre lande været uden effekt, og med store omkostninger for hundeejere og i sagsbehandling af hundesager.

Læs artiklen her.

23/03-2011

Ray Coppinger kommer til Danmark d. 27 & 28 August 2011 og afholder seminar, gå ikke glip af denne enestående mulighed. Seminaret afholdes på Store Restrup Herregård, Restrup Kærv 10, 9240 Nibe, der er mulighed for overnatning.

Ray underviser og researcher i dyreadfærd, særligt hundes adfærd. Ray Coppinger har siden 1969 fungeret som professor i biologi på fakultetet på Hampshire College, og har (sammen med kollegaer og studerende) udgivet mere 50 afhandlinger indenfor hundeområdet.

Ray Coppinger’s feltstudier har bragt ham tæt på mange forskellige typer af hunde, lige fra slædehunde til servicehunde, og han besidder en enorm mængde af viden om hunde og deres adfærd.

Program findes her.

22/03-2011

Pressemeddelelse - Læs den her.
Planche - kan du skelne mellem forbudt og ikke forbudt - Se den her.

04/03-2011

Loven mod muskelhunde bygger bl.a. på en lille politirapport fra Ishøj. Et nyt speciale tegner et unikt billede af politikere, der lovgiver på et løst grundlag udelukkende ud fra mediernes dækning og befolkningens frygt – og uden hensyn til fakta.

Loven kan pilles totalt fra hinanden

På overfladen virker det som en fornuftig beslutning at indføre et forbud. Når farlige kamphunde bider løs i gaderne, giver det jo mening at fjerne dem, så vi alle sammen kan gå i fred.

Men når man kigger nærmere på de argumenter og den viden, som ligger til grund for forbuddet, fordufter logikken så hurtigt som en kåd tæve i løbetid.

Sådan lyder det fra Cecilie Thorslund, der som den første har dykket ned i baggrunden for hundeloven og har beskrevet sine spektakulære opdagelser i et speciale, bedømt til topkarakteren 12.

Se artiklen her.

26/02-2011

Som én ud af foreløbigt tolv hunde er rottweileren endt i farezonen, når hundeloven skal revideres i 2013.

Justitsministeriet har netop offentliggjort en såkaldt observationsliste over hunderacer, der skal holdes særlig godt øje. Dermed risikerer minimum 17.000 ejere af rottweilere at blive pålagt brug af mundkurv og kort snor, når hunden skal luftes. Et forbud vil desuden betyde, at der ikke længere kan avles rottweilere.

Justitsministeriets observationsliste:
- Rottweiler
- Staffordshire bull terrier
- Polski owczarek podhalanski
- Mastino napoletano
- Mastin espanol
- Maremma
- Anatolsk hyrdehund
- Bullmastiff
- Cane corso italiano
- Cao fila de sao Miguel
- Dogo canario
- Iberisk dogge


01/02-2011

Lov gør servicehund ulovlig - Læs artiklen her.

Indslag fra TV2 Nord vedr. servicehunde Mathilde - Karsten Lauritzen fra Venstre udtaler at han vil tage sagen op med justitsministeren.

Se indslaget her.

Indslag fra TV2 Østjylland vedr. servicehunde Mathilde - Tom Behnke fra Konservativ udtaler at han vil tage det op med justitsministeren.

Se indslaget her.

31/01-2011

Til dem som ikke fik set udsendelsen.

Se udsendelsen her.

Artiklen vedr. Ålborg kommunes forslag og Fair Dogs holdning til Ålborg Kommunes forslag.

Læs artiklen her.

29/01-2011

Vedr. Ålborg Kommunes forslag til at forbyde listeracerne adgang til de kommunale skove.

TV2 Nord laver et indslag på søndag d 30 Januar kl 19:30 omkring Ålborg Kommunes forslag til at forbyde listeracerne adgang til de syv kommunale hundeskove i Aalborg Kommune. Hidtil har disse hunderacer kunnet færdes uden snor - men med mundkurv på - i hundeskovene. Gennemføres forslaget, betyder det, at selv med mundkurv på, er hundene ikke længere velkommen. Aalborg Kommune er en af de første kommuner, der forbyder listeracerne i de kommunale hundeskove.

Fair Dog deltager i udsendelsen på TV2 Nord på Søndag d. 30 Januar kl 19:30, det kan ses på deres hjemmeside eller direkte i TV efter nyhederne. Vi vil senere ligge indslaget ind her på hjemmesiden.

25/01-2011

TV2/Nord arbejder i øjeblikket på et indslag til i weekenden om, at Aalborg Kommune vil forbyde 13 hunderacer adgang i de kommunale hundeskove. Der er tale om de 13 hunderacer, der ifølge Hundeloven er ulovlige. Tidligere har disse hunde gerne måtte være i hundeskovene uden snor, så længe de havde mundkurv på. TV2/Nord vil gerne tale med hundeejere i Aalborg Kommune, der bliver berørt af dette forbud, og som vil stå frem på tv. I kan sende en mail til kontakt@fairdog.dk eller mabr@tv2nord.dk.

Ålborg Kommune's forslag til stramning findes på side 39 her.

23/01-2011

FAIR DOG EN REALITET

En kommende sværvægter i den danske hundeverden blev søndag d. 23. januar 2011 stiftet med foreningen Fair Dog.

Foreningen Fair Dog er en konsekvent reaktion på hundeloven med raceforbud og særregler samtidig med, at foreningen som erklæret mål har at skabe fair vilkår for alle hunde og hundeejere i Danmark.

Fair Dog samarbejder med alle seriøse forskere, videnskabelige eksperter, organisationer og interessegrupper såvel i Danmark som internationalt for derigennem at skabe et dokumenteret videnskabeligt grundlag for sit arbejde.

Fair Dog forholder sig saglig, konstruktiv og upolitisk i alle forhold.

Fair Dog er en interesseorganisation for alle hundeejere i Danmark – uanset blanding, race eller tilhørsforhold. Fair Dog er en sagligt og fagligt funderet organisation, der samarbejder med myndigheder, folkevalgte, politi, dyrlæger og alle andre, der er en del af hundene og deres ejeres hverdag eller påvirker forhold for hunde og deres ejere.

Fair Dog repræsenterer sagkundskaben gennem sine medlemmer og kontaktnet i Danmark og internationalt. Fair Dog stiller sin organisation og kompetence, viden og dokumentation til rådig for alle der vil sikre og fremme fair forhold for alle hunde og deres ejere i Danmark.

Alle, der støtter Fair Dog, er med til at skabe et trygt samfund for både hunde, hundeejere – og alle andre.

Foreningen Fair Dog
Charlotte Andersson
Formand
Nyheder 2017
Nyheder 2016
Nyheder 2015
Nyheder 2014
Nyheder 2013
Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010