Dokumenter
Hundeloven
Ændringer i hundeloven - hvad betyder det så?

Fakta om L 92 Forslag til lov om ændring af lov om hunde.

Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.

Fair Dog vandt sag mod Aalborg kommune om særskilt påbud for listehunde, i kommunens hundeskove og offentlige arealer.

Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe.

Rigsadvokatens Retningslinjer vedr. dyreværnssager.

Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe.

Kritik af manglende bilag/bidrag til hundeloven.

Foreningen Fair Dog's høringssvar.

Foreningen Fair Dog's høringssvar - Advokat Bilag 01

Foreningen Fair Dog's høringssvar - Advokat Bilag 02

Foreningen Fair Dog's høringssvar - Advokat Bilag 03

Foreningen Fair Dog's høringssvar - Advokat Bilag 04

Høring i fødevareudvalget omkring hundeloven og revideringen.

Dansk Dyrlæge Forening - høring - Hundeforbud mangler faglig BEGRUNDELSE.

Foreningen Fair Dog har stillet rigspolitiet en række spørgsmål omkring deres aflivningsliste og hvor en række konkrete sager er forsvundet hen.

Justitsministeriets vejledning om hundeloven.

Retsudvalgets betænkning 2010.

Hundeudvalgets betænkning 2009/2010.

Ændring af lov om hunde og dyreværnsloven.

Bekendtgørelse af lov om hunde.

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater.

Bekendtgørelse af dyreværnsloven.

The Pit Bull Placebo - The Media, Myths and Politics of Canine Aggression - Gratis bog af Karen Delise.

Bekendtgørelse af lov om hunde - LBK nr 254 af 08/03/2013.