Tip en 13'er om hundeloven
1. Hvilket år blev lov om hunde og dyreværnsloven ændret?

2. Hvem fremsatte lovforslaget til vedtagelse for folketinget?

3. Hvor mange personer sad i hundeudvalget?

4. Hvor mange af hundeudvalgets medlemmer stemte for et forbud af specifikke hunderacer?

5. Hvilket år talte man første gang om et hunderaceforbud i Danmark?

6. Hvilket år trådte det første hunderaceforbud i kraft i Danmark?

7. Hvilket år trådte den første egentlige hundelov i kraft i Danmark?

8. Hvilket år trådte et egentlig forbud mod kamphunde/hundekampe i kraft i Danmark?

9. Hvornår skal en hvalp senest være chipmærket og registreret i Dansk Hunderegister?

10. Har en hundeejer ret til at få en hundesagkyndigs vurdering af sin hund, hvis der er sigtet efter hundelovens §6 stk. 4?

11. Må politiet konfiskere en hund uden en dommerkendelse, hvis hundeloven formodes overtrådt?

12. Må turister medbringe deres hunde på ferie i Danmark, hvis de tilhører en af de nu forbudte hunderacer, og hunden er født efter 17. marts 2010?

13. Er det lovpligtigt at have sin hund forsikret i Danmark?