Vilkår for brug
Overblik Brug af oplysninger Links til denne hjemmeside
Fair dogs website har til formål at give oplysninger om vores kommercielle aktiviteter. Alle oplysninger på dette site er ejet af Fairdog.
Det er beskyttet af regler om ophavsret og varemærker og må ikke reproduceres i nogen form eller måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fair dog. Din adgang til og brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gældende love. Ved at gå ind og søge på denne hjemmeside,
accepterer du uden begrænsning eller forbehold, disse betingelser for brug og accepterer, at alle andre aftaler vedrørende brugen af ​​dette websted mellem dig og Fairdog, er afløst og uden kraft eller virkning.
Indholdet af dette websted er udelukkende til orientering. Indholdet leveres "som de er", uden ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysningerne og uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller
underforstået for salgbarhed, anvendelighed til specifikke eller forretningsmæssigt øjemed, og må udelukkende anvendes til dette formål. Hjemmesiden giver ikke råd eller anbefalinger af nogen art og må ikke bruges, som om det gør.
Fair dog har ikke revideret nogen af ​​eller alle de tredjeparts websteder, der indeholder links til dette site og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan off-site sider eller andre steder i tilknytning til stedet. Hvis du ønsker at linke din hjemmeside til dette websted, kan du kun linke til forsiden.
Du må ikke linke til andre sider på dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Weedoo. Citat eller brug af en eller flere dele af dette websted i stedet for nogen tredjepart uden skriftlig tilladelse er ligeledes forbudt.
Links til andre hjemmesider Ansvarsfraskrivelse Behandling af personoplysninger
Links på denne hjemmeside er udelukkende som en service. Fair dog har ingen kontrol over indholdet eller driften af ​​de steder i spørgsmålet. Som sådan er links til rådighed uden garanti i nogen form, hverken udtrykkelige eller stiltiende, for indholdet af de respektive sites, de relaterede nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​de oplysninger, salgbarhed, anvendelighed til specifikke eller forretningsmæssigt øjemed, eller eventuelle skader eller tab som følge fra brugen af ​​disse websteder. Fair dog fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade som følge af adgang eller mulige mangel på samme, og for eventuelle tab eller skader opstået ved at stole på oplysningerne på dette websted.
Fair dog må under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for mistede data, virus infektion, tabt arbejdsfortjeneste, enhver form for indirekte tab, eller for nogen form for indirekte tab eller skade, uanset om Fair dog | den er blevet underrettet om muligheden for sådan. Fair dog | den fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab fra indirekte, direkte, tilfældige, betydelige eller medvirkende brug af dette websted.
Fair dog indsamler kun data via denne hjemmeside vedrørende personlige oplysninger (f.eks navne og e-mail adresser), som er frivilligt afgivet af besøgende på sitet. Sådanne data vil kun blive brugt til de formål, som den besøgende på webstedet er blevet underrettet. Du kan finde mere information om håndtering af personoplysninger i vores privatlivs politik.

Se vores Privatlivs politik.
Revisioner

Fair dog kan til enhver tid revidere disse betingelser for brug ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemse de aktuelle vilkår for anvendelse, som du er bundet af.