Vilkår for donationer
Overblik Betingelser Kontakt os
Fair Dog's arbejde er baseret på indtægterne fra partnerskaber med private og offentlige virksomheder samt bidrag fra private og firmaer. Dertil kommer medlemsbidrag.

Du kan være med til at støtte Fair Dogs arbejde ved at give bidrag til vores projekt - stort eller lille.
Det er en betingelse for fradragsretten, at foreningen, stiftelsen, institutionen mv. er godkendt af told- og skatteforvaltningen til at modtage gaver det pågældende indkomstår med den virkning, at der kan opnås fradragsret for gaver. Skulle du have yderligere spørgsmål om bidrag, testamentariske gaver eller andre gaver, ser vi frem til at hjælpe dig.