Velkommen
Om Fair Dog Vores Mål
Fair Dog er en forening, der arbejder upolitisk og uden personlig interesse.

Foreningen er for alle hundeejere og hunde i Danmark, uanset hundens race og herkomst. Fair Dog arbejder for at de kan leve under fair og ligeværdige vilkår i alle sammenhænge.

Fair Dog’s tværfaglige samarbejde med eksperter indenfor forskning og udvikling i såvel ind- som udland samt med seriøse interessegrupper danner grundlag for de tiltag, som Fair Dog ønsker at gennemføre til opnåelse af fairplay i hundeverdenen.

Nøgleord for Fair Dog’s arbejde er samarbejde, sammenhold og seriøsitet. Fair Dog forholder sig saglig, konstruktiv og upolitisk i alle forhold.
Fair Dog’s førstkommende erklærede mål dvs. senestved hundelovens revision i 2013:
Fair Dog er en velfungerende og generelt velestimeret forening, der seriøst arbejder for fairplay i hundeverdenen.
Fair Dog uddeler en fast årlig Fair Dog Award.
Fair Dog har aktive og effektive ambassadører tilknyttet foreningen.
Fair Dog har et etableret netværk med eksperter og interessegrupper til tværfagligt samarbejde.
Fjernelse af raceforbud og særregler fra hundeloven.
Fair Dog har fondsmidler til støtte for fairplay-tiltag.
Fair Dog er godkendt
Foreningen Fair Dog er blevet godkendt af SKAT efter ligningslovens §8A hvilket betyder at store donationer nu er fuldt fradagsberettiget og berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Læs mere her. og her.