Formål / Mål
Formål Mål
Foreningens formål er ud fra et bredt funderet videnskabeligt forum for viden og erfaring med hunde at skabe fair vilkår for alle hunde i Danmark og arbejde for, at hunde i Danmark udøver fairplay. Fair Dog’s førstkommende erklærede mål dvs. senestved hundelovens revision i 2013:
Fair Dog er en velfungerende og generelt velestimeret forening, der seriøst arbejder for fairplay i hundeverdenen.
Fair Dog uddeler en fast årlig Fair Dog Award.
Fair Dog har aktive og effektive ambassadører tilknyttet foreningen.
Fair Dog har et etableret netværk med eksperter og interessegrupper til tværfagligt samarbejde.
Fjernelse af raceforbud og særregler fra hundeloven.
Fair Dog har fondsmidler til støtte for fairplay-tiltag.